Strona główna
2013-05-24

Stowarzyszenie Hospicjum


Powołanie Stowarzyszenia

Dnia 27 kwietnia 1997 r. uchwała nr 1 powołano do istnienia Stowarzyszenie Hospicjum św. Elżbiety w Złotowie. Wybrano zarząd i powołano prezesa Stowarzyszenia. Przygotowano dokumentacje do złożenie w Sądzie by zarejestrować działalność. Zatwierdzono statut.

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Elżbiety

ADRES: 77-400 Złotów, ul. Panny Marii 7
 

KRS nr: 0000042841  data wpisu: 21.03.2005 r.
 

REGON: 570319817     NIP: 767-14-24-558

Numer Konta Stowarzyszenia: 
SBL Złotów

24 8941 0006 0014 4427 2000 0010

SKŁAD ZARZĄDU:

Prezes: s. Piotra - Honorata Dorota Lisakowska
V-ce prezes: Władysław Thomas
Sekretarz: Krystyna Grabek
Skarbnik: Edmund Budnik
Członek: dr. Andrzej Rosiński


Komisja Rewizyjna:

 • Elżbieta Biedak,
 • Jan Sławski.

 


Cele Stowarzyszenia:

 1. wspomaganie Hospicjum,
 2. opieka stacjonarna nad ludźmi terminalnie chorymi,
 3. opieka paliatywna nad potrzebującymi i ich rodzinami,
 4. pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym - terminalnie chorym i ich rodzinami,
 5. tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozbudowy Hospicjum,
 6. pozyskiwanie stałych współpracowników - wolontariuszy,
 7. przybliżenie społeczności lokalnej problemów ludzi terminalnie chorych i ich rodzin,
 8. uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi nieuleczalnie chorych,
 9. nawiązywanie łączności z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą,
 10. stała współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Elżbiety.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. ochronę i promocję zdrowia
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 3. pomoc społeczną
 4. działalność charytatywną
 5. promocji i organizacji wolontariatu

 

 
Sprawozdania:
Rok 2012:
Rok 2011:
Rok 2010:

 

 

"MÓWIĘ WAM, TRZEBA LUDZI ZAWSZE USZCZĘŚLIWIAĆ"
(św. Elżbieta)

« Powrót

Hospicjum Sióstr Św. Elżbiety, ul. Panny Marii 7, 77-400 Złotów
tel./fax 67 263 28 60
E-mail: hospicjum@hospicjum-zlotow.pl